Gor Gor Tangari

Hamro Palang Par

Holi Khele Aabat Pahile Raja

Holi Bhar Choli Me

Gharwa Aaib Mat Ye Jaan