Satgur Tumre Kaaj Saware

Thir Ghar Baisoh Shabad Path 108 Times- Fast